0911.70.42.42

Cận cảnh lắp ráp xe HINO tại nhà máy

 

 

Cận cảnh các kỹ sư lắp ráp hoàn thiện chiếc xe tải mạnh mẽ HINO tại nhà máy HINO